Decidim Residències

Decidim El Canòdrom

Espai de governança del Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica

canodrom.decidim.barcelona/

Què és?

Decidim és una plataforma de participació ciutadana, feta amb programari lliure i desenvolupada comunitàriament.

Per a què serveix?

Decidim El Canòdrom és l’espai virtual de la comunitat. Ens ofereix espais de deliberació, debat i presa de decisions. Hi podrem fer propostes i posar-nos en contacte amb persones i projectes de l’ecosistema del Canòdrom. Ens ajudarà a prendre decisions en la governança de l’espai, a prendre part en els processos participatius endegats, a compartir recursos, informació i necessitats, i a centralitzar en un calendari compartit tot allò que passi al Canòdrom.

Com la faig servir?

1. Crea el teu perfil a Decidim El Canòdrom

Decidim El Canòdrom és una pàgina oberta a la ciutadania, però per participar en certs espais necessitem crear el nostre perfil d’usuari. L’Assemblea de Residències, per exemple, és transparent per a tothom, però només permet participar-hi a les persones que formen part dels projectes residents. Accedeix a l’enllaç de registre i completa’l amb les dades que es demanin.